ZAKLJUČEK PROJEKTA – OBNOVA MUZEJA

Trak obnovljenega etnološkega muzeja so prerezali župan Občine Dolenjske Toplice, Franc Vovk, častni predsednik društva Johanes Hans Jaklitsch in Dr. Anja Moric, vodja projekta.

                Obnovljen etnološki muzej zbirke sadovnjaka in sadnih sort v Občicah

     V letu 2023 je Društvo Kočevarjev staroselcev/Gottscheer Altsiedlerverein skupaj z Univerzo v Ljubljani izvedlo projekt, ki se je zaključil 18. septembra. Poleg Univerze v Ljubljani so projekt velikodušno podprli tudi: Zvezno ministrstvo Republike Avstrije za evropske in mednarodne zadeve ter Koroška deželna vlada, za kar se jim iskreno zahvaljujem. Projekt je podprla tudi občina Dolenjske Toplice.

      Društvo Kočevarjev staroselcev/Gottscheer Altsiedlerverein si že od leta 1992 prizadeva za promocijo in ohranjanje kulture in dediščine Kočevarjev staroselcev. Središče delovanja društva je v vasi Občice (nemško Krapflern, Gottscheer: Kropflarn), kjer je društvo s pomočjo sredstev koroške deželne vlade leta 1998 kupilo in obnovilo staro kmečko hišo. Prepoznavna je po fasadi, ki je pobarvana v simbolični modri barvi, barvi mesta Kočevje.

     V etnološki zbirki, ki je raztresena v glavni stavbi, gospodarskih poslopjih in pod senikom, so zbrana kmetijska orodja in osebni predmeti iz druge polovice 19. stoletja in prve polovice 20. stoletja ter ročno izdelane makete kočevarskih vasi, kot so izgledale nekoč.

      Predmete za obnovljeno zbirko so Kočevarji zbral v dolini Črmošnjice/ Tschermoschnitz in Kočevske Poljane/Pöllandl, organizirali pa so jo lokalni prostovoljci in študenti Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani pod vodstvom Dr. Ane Vertovec Beno. Pri njegovi posodobitvi in reinterpretaciji so sodelovali študenti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani pod vodstvom Dr. Anje Moric (vsebina), Dr. Tanje Žigon (prevodi) in Primoža Primca (strokovni mentor). Ob muzeju je sadovnjak s starimi sadnimi sortami. Sadjarstvo je pomembno za pridelavo hrane in pijače ter je številnim kmečkim družinam zagotavljalo dodaten vir dohodka. V širši okolici Kočevja/Gottschee so gojili predvsem hruške in jabolka, pa tudi slive in češnje.

     Interpretacija etnološke zbirke in sadovnjaka s starimi sadnimi sortami je nastala v okviru projekta Etnološka zbirka Kočevarjev/Gottscheer in sprehajalna pot med starimi sadnimi sortami in sadnimi drevesi (Študentski projekti za trajnostni razvoj, 2023, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani).

     Na novinarski konferenci ob koncu prireditve so sodelovali Julia Neblich, vodja za kulturo in tisk nemškega veleposlaništva v Ljubljani, Franc Vovk, župan Občine Dolenjske Toplice, Urška Kop, predsednica krovne Zveze kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji, Johannes Hans Jaklitsch, častni predsednik, ing. Norbert Kapeller, generalni sekretar VLÖ z Dunaja, Frank Mausser iz Celovca, ki je imel nagovor v gottscheerskem jeziku, mag. Hermann Leustik, producent filma “Gottscheabar Lont”, dr. Dr. Anja Moric, predstavnica Univerze v Ljubljani in vodja projekta, Igor Stepan, župnik v Poljanah, Tanja Prešeren Banovec, vodja Turistično informacijskega centra (TIC) Semič, Judita Podgornik Zaletelj z Zavoda za varstvo kulturne dediščine in še mnogi drugi so sodelovali.

Tekst Primož Primec
Slike Alenka Peterlin

: Dogodka so se udeležili številni predstavniki organizacij in institucij iz Slovenije, Avstrije in Nemčije
Prisotne je kot gost pozdravit tudi Ing. Norbert Kapeller, nekdanji poslanec avstrijskega parlamenta in predsednik Zveze izgnanih nekdanjih staroavstrijcev v Avstriji
Pogled na razstavo
Prenovljeni maketi vasi Ponikve in Pugled
Čebelarstvo je bilo na območju Gottschee zelo pomembno
Nova tabla v kulturnem centru

IMPRESSUM:

e-mail: STEIERMARK.STAJERSKA@GMAIL.COM
Urednik: Jan Schaller
Neodvisni avtorski projekt Kulturnega društva
nemško govorečih žena »Mostovi«, Maribor
Davčna štev. 31414389
Registracija, datum vpisa 01.12.2000

Objavljeni prispevki na spletni strani Steiermark-Stajerska.com  izražajo stališča podpisanega avtorja oz. redakcije in niso vedno tudi uradna  stališča sponzorjev spletne strani. 

SPONZOR:

© 2022. Vse pravice pridržane

Priloga-3