Srečanje z nadvojvodo Janezom na Meranovem

Skupinski posnetek z obiska na Meranovem, pri lesenem kipu nadvojvode Janeza

          Izgnani Spodnji Štajerci, ki so svoj drugi dom našli v Avstriji, v zvezni deželi Štajerski, vsako leto pripravijo en ali dva avtobusna izleta in tako obiščejo svoje nekdanje domovanje v Sloveniji. Starejši so bili rojeni še tukaj, na Spodnjem Štajerskem. Lani smo obiskali Ruše/Maria Rast  in Radlje/Mahrenberg, kjer so izgnani domačini pripovedovali o svojih spominih na otroštvo. Takrat kot majhni otroci niso razumeli, zakaj jih izganjajo. Še župnik v Radljah je bil presenečen nad podrobnimi opisi.
           To letošnje poletno potovanje je bilo malo drugače. Najprej smo obiskali Meranovo, vinograde nad Pekrami, kjer je nadvojvoda Janez pred 200 leti kupil vinograde in je sam dal zgled za sodobno vinogradništvo. Ker je dobro poznal vinogradniške razmere na Renu in kakovost tamkajšnjih vinskih sort, se je odločil, da bo pričel najprej sam, za vzor drugim. Zaradi ugodnega podnebja, podobnega italijanskemu kraju Merano, so začeli vinograde imenovati Meranovo.
         Ob 200-letnici so na posestvu pripravili zanimivo novo razstavo, na kateri nadvojvoda Janez in njegova žena Anna Plochl v animaciji predstavita svoje življenje, med drugim tudi obisk iz leta 1830, ko je avstrijski cesar Franc I., brat nadvojvode Janeza, osebno s svojo ženo obiskal vinograde na Meranovem.
           V drugem prostoru novega muzeja so predstavljeni vinogradi posestva po sortah, vinogradništvo in kletarjenje skozi 200-letno zgodovino. In da ne bi ostalo le pri besedah in zgodbah, smo v v vinski kleti še degustirali lanski letnik posameznih stekleničenih vin.
Posestvo Meranovo kot vzorčne vinograde zdaj skrbno upravlja Kmetijska fakulteta Univerze v Mariboru, še vedno v duhu ustanovitelja Meranovega, nadvojvode Janeza.
       Iz Meranovega smo se odpeljali v mesto Maribor, kjer smo doživeli zgodovino predstavitev mesta Maribor, ki je bilo do leta 1919 pretežno nemško, in bili priča osebnim izpovedim nekaterih izgnanih Mariborčanov, ki so po dolgih desetletjih spet prišli v svoj rodni kraj. V osebnih pogovorih popoldne, ob kosilu, so nekateri kar sami od sebe pričeli obujati spomine na čase, kako je bilo v njihovi stari domovini in kako so se v kraljevini učili slovenski jezik, da so se lahko igrali enakopravno s slovenskimi otroki, sosedi.

Besedilo: Jan Schaller
Foto: Marko Leljak

Foto 2. V vinski kleti na degustaciji vin
Foto 3 . Muzej na Meranovem z lesenim kipom nadvojvode Janeza

IMPRESSUM:

e-mail: STEIERMARK.STAJERSKA@GMAIL.COM
Urednik: Jan Schaller
Neodvisni avtorski projekt Kulturnega društva
nemško govorečih žena »Mostovi«, Maribor
Davčna štev. 31414389
Registracija, datum vpisa 01.12.2000

Objavljeni prispevki na spletni strani Steiermark-Stajerska.com  izražajo stališča podpisanega avtorja oz. redakcije in niso vedno tudi uradna  stališča sponzorjev spletne strani. 

SPONZOR:

© 2022. Vse pravice pridržane

Priloga-3