Pet generacij družine Fürst na Ptuju

V središču Ptuja Fürstova hiša na nekdanji Florianigasse, danes Krempljeva 1,

Jesenski izlet društva pregnanih rojakov iz spodnje Štajerske v Avstriji v Spodnjo Štajersko je bil letos namenjen krajema Ptuj in Ormož. Kot je že običaj so bili na izlet z avtobusom povabljene tudi članice kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi iz Maribora.

       Pred več kot mesecem dni so v središču Ptuja v Fürstovi hiši na nekdanji Florianigasse, danes Krempljeva 1, odprli razstavo “Fürsti – pet generacij ptujskih meščanov in veletrgovcev z vinom”, torej razstavo v njihovi Fürstovi hiši, kjer so te generacije tudi same živele. Seveda smo si to razstavo ob obisku Ptuja želeli tudi ogledati.

         V nedeljo, 16. oktobra 2022, nas je tako ob 10. uri pred Fürstovo hišo v središču Ptuja že čakal Gerhart Conrad Fürst in nas povabil v prvo nadstropje, kjer je sama razstava. Da, to je bil poseben obisk razstave, saj sta nas gospa in gospod Fürst že pri vhodu pogostila z kozarcem njihovega vina. Gerhart Conrad Fürst nam je tako s kozarci v roki na kratko razložil zgodovino družine Fürst na Ptuju, kjer je bila družina (s svojimi vinogradi v bližnjem Jeruzalemu) zelo pomemben veletrgovec z vinom in zdaj, ko so ponovno dobili vrnjeno svoje premoženje, skrbno obnavljajo in gradijo svojo sicer še vedno dobro znano blagovno znamko vin.

       Dr. Dejan Zadravec iz Zgodovinskega arhiva na Ptuju, avtor razstave, nam je na kratko predstavil dolgotrajno zbiranje arhivskega gradiva, pripravo same razstave in dvojezično knjigo o družini Fürst, ki je izšla sočasno z razstavo.

        V sobah, kjer so živele generacije družine Fürst, smo se tako sprehodili skozi njihovo zgodovino.

        V obdobju od sredine 19. stoletja do konca druge svetovne vojne je bila družina Fürst nedvomno najvplivnejša med vsemi trgovskimi družinami na Ptuju. Ustanovitelj rodbine -družine Ernest I. Fürst (1793-1875) se je v začetku 19. stoletja preselil na Ptuj kot medičarski vajenec iz bližnjega Weiza na Štajerskem in kmalu pokazal, da ima pravo podjetniško žilico. Potem ko je nekaj let uspešno vodil medičarsko obrt skupaj s svojo taščo Thereso Wibmer, se je od leta 1825 dalje podal na samostojno podjetniško pot. Prodajo medu in izdelkov iz voska je dopolnil s prodajo soli in vina, presežke težko prisluženega denarja pa je uporabil za nakup nepremičnin ali posojila. Podobno je storil tudi njegov sin Conrad I. (1821-1883) ki je poslovanje svoje družine vse bolj usmerjal v trgovino z vinom na veliko, saj je bila regija bogata po vinih, ki ga je bilo treba tudi prodati, sam pa je imelo odličen sloves trgovca. Prehod v vinarsko branžo je dokončno zaključil njegov sin z istim imenom, dr. Conrad II. (1852-1922), ki mu je uspelo močno povečati število kupcev, ustanoviti podružnice v Villányju na Madžarskem, v Gradcu in na Dunaju, predvsem pa kupiti vinograde v Haloze in v Slovenskih goricah, da bi lahko prideloval lastno vino, razširil in posodobil je tudi vinsko klet ter ob smrti leta 1922 predal svojim štirim sinovom “svetovno znano vinarsko podjetje, ki je že pred vojno veljalo za eno najbogatejših v bivši avstro-ogrski monarhiji.” Nekateri družinski člani so izkoristili svoj vpliv in na pomembnih funkcijah v mestni upravi pomagali oblikovati in širiti razvoj mesta.

       Prisotnost družine Fürst na Ptuju je do neke mere sovpadala tudi z razvojem nacionalne zavesti, ki je na območju z bogatim nemško govorečim in revnim slovensko govorečim prebivalstvom iz leta v leto povzročala večje napetosti in sovražnosti. Družina Fürst ni nikoli skrivala svojega nemškega porekla, vendar pa ga tudi nikoli ni poudarjala v negativnem smislu.

      Po razpadu avstro-ogrske monarhije in ustanovitvi Kraljevine SHS leta 1918, ki je bila družini Fürst nacionalno tuja, niso zapustili svojega Ptuja. Sprememba oblasti, po novem se je firma imenovala Konrad Fürst & sinovi, je kljub vsemu močno vplivala na poslovanje veletrgovca z vinom, saj so bile nekatere uveljavljene prodajne poti prekinjene. Vendar se je Conrad III. z novimi razmerami hitro sprijaznil in se bolj kot na izvoz osredotočil na domačo trgovino. Medtem ko so se člani družine Fürst po koncu prve svetovne vojne še lahko odločili, ali bodo ostali doma na Ptuju ali ne, po koncu druge svetovne vojne in prevzemu oblasti s strani komunistov takšne možnosti izbire ni bilo. Njihovo nemško poreklo je bilo že zadosten razlog, da so v okviru maščevanja štiri leta zatiranih Slovencev plačali z življenjem ali preživeli nekaj let v zaporih, razlaščeni in z nacionalizacijo vsega premoženja. Niso tvegali življenja, ampak so tik pred koncem vojne zapustili državo in izgubili vse svoje premoženje, prav tako je bilo njihovo podjetje kmalu zaprto in vinarski del nacionaliziran. Vendar se zgodba družine Fürst v Ptuju s tem ne konča. Najmlajšemu Walterju, rojenemu leta 1919, sinu Conrada III, so namreč v denacionalizacijskem postopku na začetku 21. stoletja vrnili družinsko Fürstovo hišo, sedaj je to Krempljeva ulica in vinograde na Jeruzalemu. S sinom mag. Gerhartom Conradom in vnukom Jakobom Conradom so odprli novo poglavje v dolgi, bogati in zanimivi zgodovini te pomembne ptujske družine.

       Znana Fürstova hiša v središču današnjega Ptuja se je po denacionalizaciji spremenila v inkubator za mlade, za start upe in umetnike, z razstavnimi prostori. “Naša Fürstova hiša je od leta 2013 namenjena spodbujanju kulture, gospodarstva in družabnemu dogajanju. Naša družina je vedno podpirala razvoj in boljše življenje mesta Ptuj, in to počnemo tudi danes,” je ob koncu dodal mag.Gerhart Conrad Fürst.

     Ker sta nas zanimiva razstava in ilustrirana zgodovina družine Fürst pritegnila dlje, kot smo načrtovali, je obisk starega mestnega jedra Ptuja žal odpadel, saj smo za ta dan načrtovali terminsko tudi druge obiske in dogodke. Zato pa za naslednjo jesen že sedaj planiramo obisk starega mestnega jedra Ptuja, ptujskega gradu in seznanitev z zgodovino ptujskih grofov Herbersteinov.

      Če si želite ogledati razstavo družine Fürst v Fürstovi hiši v centru Ptuja na Krempljevi ulici 1, je ta odprta vsak delovni dan od 9.00 do 18.00.
         Ob obisku razstave lahko dobite tudi ilustrirano dvojezično knjigo s številnimi fotografijami o petih generacijah družine Fürst in pri izhodu naročite njihova znamenita ustekleničena vina (več na www.conrad-fuerst.si).

DRUŽINSKO DREVO DRUŽINE FÜRST

       Zgodovina družine Fürst na Ptuju se začne z Ernestom I. Fürstom (1793-1875), ki se je rodil leta 1793 kot sin izdelovalca medenjakov Antona Fürsta in Marije Ane Grabner v štajerskem mestu Weiz. Leta 1810 je prišel na Ptuju, kjer je začel delati pri znanem medičarju Franzu Wibmerju. Po njegovi smrti je prevzel vodenje obrti in se leta 1818 poročil z njegovo hčerko Terezijo. V zakonu so se rodili trije otroci. Sinova Ernest II (1819-1884) in Conrad I (1821-1883) sta nadaljevala družinsko drevo; prvi se je izučil za lekarnarja in zapustil Ptuj, drugi pa je ostal doma in prevzel družinsko podjetje, ki se je do sredine 19. stoletja razširilo na prodajo vina, drugih kmetijskih proizvodov in kreditnih poslov. V zakonu Conrada I. s Terezijo Isopp s Koroške se je rodilo pet otrok, od tega trije sinovi. Najstarejši od njiju, Ernest III, najverjetnejši dedič družinskega podjetja, je umrl mlad, malo pred svojim 27. rojstnim dnem in nekaj let pred svojim očetom. V naslednjih treh letih so umrle tudi njegova vdova in dve hčeri. Nadaljevanje družinskega imena je bilo tako na ramenih drugih dveh sinov. Gostilničar in posestnik Josef Fürst (1856-1923) je imel v zakonu z Ljudmilo Leskoschek dve hčeri. Moške potomce je imel njegov brat in dedič vinskega posla Conrad II (1852-1922). V zakonu s Carolino Schwab, hčerko prav tako premožnega poslovneža iz Ptuja, sta imela štiri sinove, ki so vsi preživeli očeta. Najstarejši med njimi, Conrad III (1877-1975), je ostal na Ptuju in je nekaj let po očetovi smrti prevzel večino njegovih posesti in premoženja. Drugorojenec Paul (1878-1954) je za nekaj časa odšel v Villány na Madžarsko, kjer je vodil družinske vinograde in posle. Pot tretjega, Reneja (1889-1937), je vodila v češko zdravilišče Mariánske Lázně, kjer se je poročil s hotelirjevo hčerko in do konca življenja delal kot zdravnik v enem od hotelov. Lahkoten in razkošen življenjski slog najmlajšega sina Ernesta V. (1895-1962) mu je onemogočil zaposlitev doma v družinskem podjetju in je zato odšel k bratu na Češko, kjer se je poročil.

     Od vseh štirih sinov sta moške potomce pustila le najstarejša Conrad III. in Ernest V.; Ernest V. je imel sina Petra v zakonu z Eriko Schneider v Mariánskih Laznih na Češkem. Conrad III, ki je ostal na Ptuju, je imel poleg hčerke Cary (1910-2011) še dva sinova, Conrada IV (1909-1945) in Walterja (1919-2019). Starejši Conrad je umrl konec januarja 1945 med umikom nemške vojske iz Sovjetske zveze v majhnem poljskem mestu in ostal brez otrok. Walter se je ob koncu vojne iz Ptuja preselil v Avstrijo, kjer je imel dve hčerki in sina Gerharta Conrada. Njegov sin Jakob Conrad in Ferdinand, vnuk Petra Fürsta, oba rojena v Gradcu, sta sedanja moška predstavnika družine Fürst v sedmi generaciji.

(iz knjige Dejan Zadravec: Fürsti, pet generacij ptujskih meščanov in veletrgovcev z vinom, Ptuj 2022)

Fotografija 1: Gerhart Conrad Fürst nas je že čakal pred njihovo, Fürstovo hišo v središču Ptuja.
Fotografija 2: Z kozarci v rokah nam je Gerhart Conrad Fürst razlagal zgodovino družine Fürst na Ptuju
Fotografija 3: Zelo znani stari reklamni plakat za Fürstova vina iz njihovega vinograda na Jeruzalemu.
Fotografija 4: Razstavni prostor
Fotografija 5: Zelo zanimivo družinsko drevo družine Fürst
Fotografija 6: Zgodovina Fürstove hiše v središču mesta

Fotografija 1: Gerhart Conrad Fürst nas je že čakal pred njihovo, Fürstovo hišo v središču Ptuja.
Fotografija 2: Z kozarci v rokah nam je Gerhart Conrad Fürst razlagal zgodovino družine Fürst na Ptuju
Fotografija 3: Zelo znani stari reklamni plakat za Fürstova vina iz njihovega vinograda na Jeruzalemu.
Fotografija 4: Razstavni prostor
Fotografija 5: Zelo zanimivo družinsko drevo družine Fürst
Fotografija 6: Zgodovina Fürstove hiše v središču mesta

IMPRESSUM:

e-mail: STEIERMARK.STAJERSKA@GMAIL.COM
Urednik: Jan Schaller
Neodvisni avtorski projekt Kulturnega društva
nemško govorečih žena »Mostovi«, Maribor
Davčna štev. 31414389
Registracija, datum vpisa 01.12.2000

Objavljeni prispevki na spletni strani Steiermark-Stajerska.com  izražajo stališča podpisanega avtorja oz. redakcije in niso vedno tudi uradna  stališča sponzorjev spletne strani. 

SPONZOR:

© 2022. Vse pravice pridržane

Priloga-3