Naši pogovori s predsedniki parlamentov

Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič (na sredi) je sprejela predstavnika Zveze kulturnih društev Kočevarjev in Štajercev v Sloveniji in Zveze kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji. Foto: Matija Sušnik

Obisk pri predsednici Državnega zbora
     Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je 27.junija 2023 sprejela predsednika Zveze kulturnih društev Kočevarjev in Štajercev v Sloveniji Jana Schallerja in predsednico Kulturnega društva nemško govorečih žena “Mostovi” Maribor Veroniko Haring.

      Predstavnika nemško govorečih skupnosti v Sloveniji sta v pogovoru izpostavila tisočletno kulturno, zgodovinsko in družbeno izmenjavo med nemškim in slovenskim narodom ter predsednici predstavila njihova dolgoletna prizadevanja za priznanje statusa narodne skupnosti. Zatem sta izrazila tudi pričakovanja glede vsebine nastajajočega novega programa sporazuma med Slovenijo in Avstrijo na področju kulture, izobraževanja in znanosti, v okviru katerega bi bila mogoča izpolnitev njihovih zahtev.

      Predsednica državnega zbora je z razumevanjem prisluhnila sogovornikoma in se strinjala, da je treba delovati v smeri integracije različnih skupnosti v Sloveniji in ne asimilacije. Izrazila je zadovoljstvo, da na ministrstvu za kulturo deluje delovna skupina za trajni dialog s predstavniki nemško govoreče narodne skupnosti v Republiki Sloveniji, ki bo lahko podala strokovno mnenje o ureditvi odprtih vprašanj. To so sporočili iz državnega zbora;  Ljubljana (MOREL) 27.06.2023 ob 16:54

AVSTRIJSKI PARLAMENT NA DUNAJU

V istem tednu, v petek, 30 junija,  je predstavnike nemške manjšine v Sloveniji na Dunaju sprejel tudi predsednik  avstrijskega parlamenta  Wolfgang Sobotka. Predsednika Zveze kulturnih društev Kočevarjev in Štajercev v Sloveniji Jana Schallerja in predsednico Kulturnega društva nemško govorečih žena “Mostovi” Maribor Veroniko Haring je na daljšem pogovoru spremljal ing. Norbert Kapeller , predsednik Združenja izgnanih nemških staroavstrijcev v Avstriji.

     Predsedniku Sobotki so predstavili zahteve nepriznane nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji, ki so jih že nekajkrat predstavili na različnih nivojih v Sloveniji, nazadnje predsednici slovenskega parlamenta Urški Klakočar Zupančič. Podrobneje pa so ga seznanili z zahtevami po spremembi kulturnega sporazuma in predstavili svoje predloge za bližnje  5. zasedanje mešane komisije o kulturnem sporazumu med državama in sicer še v času priprav na meddržavne pogovore v jeseni na Dunaju.

   Predsednika Wolfganga Sobotko je podrobneje zanimala zahteva popravka v kulturnega sporazumu, ker se nemško govoreča narodna skupnost v Sloveniji počuti diskriminirana zaradi napačnega prevoda nemškega izraza »Volksgruppe«  kot »etnična skupina«, saj  za  vse druge manjšine v Sloveniji, pa  tudi za koroške Slovence, slovenska politika uporablja izraz »narodna skupnost.«

Pred avstrijskim parlamentom na Dunaju, po končanih pogovorih.

IMPRESSUM:

e-mail: STEIERMARK.STAJERSKA@GMAIL.COM
Urednik: Jan Schaller
Neodvisni avtorski projekt Kulturnega društva
nemško govorečih žena »Mostovi«, Maribor
Davčna štev. 31414389
Registracija, datum vpisa 01.12.2000

Objavljeni prispevki na spletni strani Steiermark-Stajerska.com  izražajo stališča podpisanega avtorja oz. redakcije in niso vedno tudi uradna  stališča sponzorjev spletne strani. 

SPONZOR:

© 2022. Vse pravice pridržane

Priloga-3