Grad Rače

Pogled na grad Rače- model, iz ptičje perspektive

       Oblika gradu Rače je zelo nenavadna, saj je iz ptičje perspektive videti kot ključ, zgrajen pa naj bi bil za hčerko, ki še čaka pravega princa, ki bo odklenil srce mlade princeske.
Grad Rače, v času Avstro-Ogrske so mu rekli Kranichsfeld, so pozidali kot dvorec s štirimi trakti z gotsko renesančnimi portali med leti 1528 in 1533, ko je bil obdan z visokim nasipom in zavarovan z vodnim jarkom.

     Prvi znani lastnik dvorca je bil ptujski bogataš Gregor Regall/Regal, ki je dal dvorcu tudi ime Kranichsfeld (žerjavovo polje). V obdobju protireformacije se je morala rodbina Regall zateči na Švedsko, dvorec pa je prešel v posest barona Offa von Teufenbacha. Konec 17. stoletja so dvorec temeljito prezidali, dogradili in povečali. V tem času so dvorec obdajali razsežni ribniki in vrtovi
       Prve omembe dvorca pa so iz leta 1329, ko je omenjen vitez Friedrich von Raetz, leta 1403 pa omenjajo dvor -Hof ze Raycz. Vas pa je bila prvič omenjena že leta 1240 kot Villa Ratz. Torej je to tudi izvor današnjega imena Rače.

Tekst in foto: Jan Schaller

2. Vischerjega grafika dvorca Kranichsfeld, iz 17. stoletja

IMPRESSUM:

e-mail: STEIERMARK.STAJERSKA@GMAIL.COM
Urednik: Jan Schaller
Neodvisni avtorski projekt Kulturnega društva
nemško govorečih žena »Mostovi«, Maribor
Davčna štev. 31414389
Registracija, datum vpisa 01.12.2000

Objavljeni prispevki na spletni strani Steiermark-Stajerska.com  izražajo stališča podpisanega avtorja oz. redakcije in niso vedno tudi uradna  stališča sponzorjev spletne strani. 

SPONZOR:

© 2022. Vse pravice pridržane

Priloga-3