Glasilo rojakov in društvo za pomoč nemškim spodnjim Štajercem v Avstriji, pregnanim iz spodnje Štajerske, Mislinjske doline in Prekmurja. Osnovni namen glasila »Der Unstersteierer« je obveščati pregnane, jim svetovati, skrbeti za povezovanje izgnanih, obujanje svoje bivše  domovine, njene kulture in ohranjanje nemške manjšine. Redakcija:  Ingeborg  Mallner,  8054 GRAZ, Schwarzer Weg 80, E-Mail ingeborg.mallner@gmx.at Internet:  www.untersteierer.at

IMPRESSUM:

e-mail: STEIERMARK.STAJERSKA@GMAIL.COM
Urednik: Jan Schaller
Neodvisni avtorski projekt Kulturnega društva
nemško govorečih žena »Mostovi«, Maribor
Davčna štev. 31414389
Registracija, datum vpisa 01.12.2000

Objavljeni prispevki na spletni strani Steiermark-Stajerska.com  izražajo stališča podpisanega avtorja oz. redakcije in niso vedno tudi uradna  stališča sponzorjev spletne strani. 

SPONZOR:

© 2022. Vse pravice pridržane

Priloga-3