NARODNE MANJŠINE V SLOVENIJI 1920-1941

stran 56: Slovenija leta 1921 in narodne manjšine v Sloveniji in izven meja

Našo spletno stran smo prenovili, aktualizirali, vendar je to šele prvi korak k širitvi.

V rubriki MANJŠINE (glej zgornji rob strani) objavljamo daljši tekst dr. Mirana Komaca
o narodnih manjšinah na ozemlju Slovenije v v času SHS oz. kraljevini Jugoslaviji , letih od 1920-1941

     Prispevek obravnava položaj nemške in madžarske narodne manjšine v Sloveniji med letoma 1920 in 1941. S pomočjo statističnih podatkov avtor predstavi poselitveni prostor nemške in madžarske narodne manjšine. Avtor opozarja na množico diskriminatornih praks, ki so jih bili deležni pripadniki manjšin: pri agrarni reformi, vpisu v šole z manjšinskim učnim jezikom, slovenizaciji topografskih imen, itd. Takšen odnos je vodil do distance med pripadniki narodnih manjšin, večinskim slovenskih narodom in »državo« Dravsko Banovino . Zato tudi ni bilo nenavadno, da so se pripadniki narodnih manjšin, posebej Nemci, kmalu navdušili za skrajna nacionalistična gibanja kot je nacizem.

   Več zgoraj  MANJŠINE- Narodne manjšine v Sloveniji 1920-1941

   Tekst dr. Mirana Komaca, bivšega sodelavca Inštituta za narodnostna vprašanja in rednega profesorja povzemamo iz Revije za narodnostna vprašanja , številka 75/2015, strani 49-81

IMPRESSUM:

e-mail: STEIERMARK.STAJERSKA@GMAIL.COM
Urednik: Jan Schaller
Neodvisni avtorski projekt Kulturnega društva
nemško govorečih žena »Mostovi«, Maribor
Davčna štev. 31414389
Registracija, datum vpisa 01.12.2000

Objavljeni prispevki na spletni strani Steiermark-Stajerska.com  izražajo stališča podpisanega avtorja oz. redakcije in niso vedno tudi uradna  stališča sponzorjev spletne strani. 

SPONZOR:

© 2022. Vse pravice pridržane

Priloga-3