Društva nemško govoreče manjšine v Sloveniji

Vereine der deutschsprachigen Volksgruppe in Slowenien

Zveza kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji 

Verband der Kulturvereine der deutschsprachigen Volksgruppe in Slowenien

Predsednica/Obfrau: Urška Kop, E-mail: zvezaverband@gmail.com
Občice 9, 8350 Dolenjske Toplice

Kulturno društvo nemškogovorečih žena „Mostovi“ Maribor
Kulturverein deutschsprachiger Frauen „Brücken“ Marburg/Drau

Barvarska 5, 2000 Maribor, predsednica Veronika Haring,
internetna stran www.drustvo-mostovi.com,
E-Mail: kulturno.drustvo-mostovi@triera.net

Mednarodno društvo Most svobode, Maribor
Internationaler Verein Freiheitsbrücke Marburg/Drau

Predsednik Dušan Ludvik Kolnikneva.mlakar@kolnik-po.si

Društvo Kočevarjev- staroselcev Občice
Gottscher Altsiedler Verein, Krapflern

Predsednik Primož Primc,   dks.gav@gmail.com

Kulturno društvo Apaško polje, Apače
Kulturverein Abstaller Feld, Abstall

Predsednik David Urbančič, info@alja.si

Kulturno društvo Celje ob Savinji
Kulturverein Cilli an der Sann,

Predsednik Andrej Ajdič, andrej.ajdic@gmail.com

Kulturno društvo nemško govoreče mladine Ljubljana
Kulturverein der deutschsprachigen Jugend Laibach

Predsednik Alexander Stanonik, alexander.blazsta@gmail.com

Etnološko kočevarsko društvo Ljubjana
Ethnologischer Gottscher Verein, Laibach

Predsednik Darko Schweigerdare.schweiger@gmail.com

Zveza kulturnih društev Kočevarjev in Štajercev v Sloveniji

Bund der Kulturvereine der Gottscheer und der Steierer in Slowenien

Predsednik/Obmann: Jan Schaller,

E-mail: steiermark.stajerska@gmail.com

Internetna stran /Internet Seite: https://steiermark-stajerska.com

Barvarska ul. 5 SI-2000 MARIBOR

KULTURNO DRUŠTVO NEMŠKO GOVOREČIH ŽENA "MOSTOVI"

Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi je bilo na pobudo v Mariboru in okolici živečih nemško govorečih prebivalcev v Sloveniji, ustanovljeno leta 2000. Namen društva je ohranjanje jezikovnih, etničnih in kulturnih značilnosti nemško govorečih prebivalcev Slovenije, predvsem pa doseči priznanje nemške manjšine v Sloveniji. V tem smislu društvo poglablja in širi stike med nemško govorečimi in njihovimi potomci v domovini in po svetu ter si prizadeva ustvariti in negovati vezi tudi z drugimi narodnostmi na področju Republike Slovenije.

Dejavnost društva so jezikovni tečaji nemškega jezika za odrasle in otroke ter druge oblike izobraževanja kot so likovni tečaji, računalniški tečaji za seniorje, vsakoletno izdajanje dvojezičnega zbornika z nemško manjšinsko literaturo in s kulturno dejavnostjo v obliki vsakoletnega decembrskega koncerta, literarnih večerov, likovnih razstav, ustanovitvijo komornega zbora »Hugo Wolf«, nepolitično vrednotiti prispevek Mariborčanov nemškega porekla k mariborski in slovenski kulturi, ki sta se v Mariboru stoletja ustvarjalno prepletali, v nesrečnih trenutkih zgodovine pa žal tudi izključevali. Želimo pokazati, da je bilo naše mesto enako multikulturno kot večina pomembnih srednje-evropskih mest in da si delamo veliko škodo, ker to pozabljamo ali celo namerno zanikamo.

       Več o društvu na internetni stran   www.drustvo-mostovi.com

KOMORNI ZBOR „Hugo Wolf“

Komorni zbor Hugo Wolf smo ustanovili v marcu 2010 ob 150. obletnici rojstva skladatelja Huga Wolfa. Zbor deluje pod okriljem Društva nemško govorečih žena Mostovi iz Maribora, organizacije, ki vzpostavlja harmonijo med slovensko in nemško kulturo na Štajerskem.

 

V zboru prepeva 25 pevk in pevcev pod vodstvom pevskega pedagoga, baritona Aleša Marčiča. Glavni cilj delovanja zbora je povezovanje med kulturami skozi glasbo, kar predstavlja vodilo pri izboru literature in sestavi koncertnih programov. Zbor posveča posebno pozornost obujanju spomina na pozabljene skladatelje in glasbenike, ki so bili na tak ali drugačen način povezani z Mariborom. Zraven Wolfa so obudili glasbo Eduarda Lannoya, Roberta Stolza, Rudolfa Wagnerja, glasbene družine Schönherr, Valentina Lechnerja, Emila Hochreiterja in Elfie Mayerhofer.

Zbor se je udeležil številnih domačih in tujih zborovskih tekmovanj, na katerih je dosegal odlične rezultate (Garda/Italija 2011, Cork/Irska 2015, Maribor/ Slovenija 2016, Orhid/Makedonija 2016, Tuzla/ Bosna in Hercegovina 2017, Miltenberg/Nemčija 2018, Genk/Belgija 2019). Konec leta 2012 je zbor posnel svoj prvi CD z naslovom Einkehr/Vrnitev, leta 2016 pa je bil izbran za spremljevalni zbor Andrea Bocellija na koncertu v Ljubljani, na kar so pevci še posebej ponosni.

Der Chor wurde im Jahre 2010, anlässlich des 150. Geburtstages von Hugo Wolf gegründet. Der Komponist mit slowenischen Wurzeln gilt als einer der größten Komponisten des spätromantischen Liedes. Zu komponieren fing er während seiner Gymnasialjahren in Maribor an. Hier entstehen eine Klaviersonate, Variationen für Klavier, fünf Lieder, vier unter ihnen auf Texten von Goethe, einige Skizzen für Streichquartett und Chorlieder.     Der nach ihm benennte Kammerchor ist Teil des Kulturvereines deutschsprachiger Frauen „Brücken“, die das Zusammenspiel Slowenischer und Deutscher Kultur in Maribor fördert.

Die jungen Sängerinnen und Sänger haben es sich unter der Leitung von Aleš Marčič zur Aufgabe gemacht, der speziellen Sensibilität für die Musik und dem künstlerischen Kredo Hugo Wolfs zu folgen. Die Werke oftmals vergessener Komponisten, welche auf eine bestimmte Art und Weise Bezug zur Region Maribor haben, sollen wieder in Erinnerung gerufen werden. Das Repertoire des Chores umfasst deshalb neben den Werken Hugo Wolfs auch die anderer Komponisten wie Eduard Lannoy, Robert Stolz und Rudolf Wagner. 2012 wurde die erste eigene CD aufgenommen. Zusätzlich zu den Auftritten in Slowenien, nimmt der Chor auch sehr erfolgreich an Chorwettbewerben teil.

 

Več o zboru na internetni strani zbora  www.hugo-wolf.com

 

IMPRESSUM:

e-mail: STEIERMARK.STAJERSKA@GMAIL.COM
Urednik: Jan Schaller
Neodvisni avtorski projekt Kulturnega društva
nemško govorečih žena »Mostovi«, Maribor
Davčna štev. 31414389
Registracija, datum vpisa 01.12.2000

Objavljeni prispevki na spletni strani Steiermark-Stajerska.com  izražajo stališča podpisanega avtorja oz. redakcije in niso vedno tudi uradna  stališča sponzorjev spletne strani. 

SPONZOR:

© 2022. Vse pravice pridržane

Priloga-3