Aktualne novice:

Poročila o dogodkih

Poročila o preteklih dogodkih, ter napovedi bodočega dogajanja

Seznam manjšin

Priznanih v Sloveniji / Avstriji / Nemčiji

STEIEMARK - ŠTAJERSKA

Naša dvojezična dežela - Naša skupna zgodovina

Kratek opis projekta

Skupna platforma kulturnih društev nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji s čezmejnim sodelovanjem – izgradnja dvojezičnih mostov. Med posameznimi društvi je premalo sodelovanja, vrednotenje sinergije z etnično skupino, pomoč pri delu v društvih in podpora aktivnostim. Dejavnost društev ne prihaja v širšo javnost, dostop do medijev je otežen, zato je treba oblikovati ločeno medijsko platformo za promocijo, tudi za boljšo prisotnost in prepoznavnost v slovenski populaciji.

Pomen projekta za politiko etničnih skupin

Sedem kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji, ki so tudi geografsko razpršene, je žal zelo zaprtih v svoje
lastno članstvo. Internetna platforma daje priložnosti za širjenje informacij o društvih, napoved dogodkov in video prenosi širšim
množicam in tako razbijanje logističnih ovir. To vodi v boljše delo med društvi, krepitev, sinergijo in boljšo podobo nemško govoreče etnične skupine kot celote. Internetna stran je platforma za zgodovino nemško govoreče etnične skupine in njihovih prednikov, njihovo kulturo in nemškega
kulturnega ustvarjanja na tem območju.

Sponzor strani:

IMPRESSUM:

e-mail: STEIERMARK.STAJERSKA@GMAIL.COM
Urednik: Jan Schaller
Neodvisni avtorski projekt Kulturnega društva
nemško govorečih žena »Mostovi«, Maribor
Davčna štev. 31414389
Registracija, datum vpisa 01.12.2000

Objavljeni prispevki na spletni strani Steiermark-Stajerska.com  izražajo stališča podpisanega avtorja oz. redakcije in niso vedno tudi uradna  stališča sponzorjev spletne strani. 

SPONZOR:

© 2022. Vse pravice pridržane

Priloga-3