28. aprila, 2022 v Stalna delovna skupina

Predlogi s strani predstavnikov Zveze kulturnih društev nemške narodne skupnosti v Sloveniji

  1. Novoimenovana delovna skupina na Ministrstvu za kulturo za stalni dialog s predstavniki nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji bi morala biti v glavnem koordinator in vodja dela podskupin ter usklajevalec predlogov in bi se naj  sestajala vsaka dva meseca.
  2. Delovna skupina mora za svoje učinkovito delo organizirati – imenovati  posamezne podskupine za operativno in analitično delo, ki razpravljajo o določenih tematskih sklopih in  delajo po e-pošti – izmenjava mnenj in dokumentacije. Občasno bi morale podskupine organizirati video povezave za razprave in usklajevanje ter po potrebi osebna srečanja. Učinkovito delo po podskupinah.

3.Izhodišče delovne skupine za stalni dialog je dokumentacija, ki jo prejmejo vsi člani. Nato se za  posamezne podskupine opredeli obseg dela in vsebino iz dokumentacije. Predlog potrebne dokumentacije:

3.1.NAČRT za  izvajanje 20 TOČK, pripravljen leta 2015, spremenjen leta 2018 in obnovljen leta 2020  –

3.2. Listina Sveta Evrope o regionalnih ali manjšinskih jezikih, pripravljena v Strasbourgu 5. avgusta 1992

3.3. Revizijska poročila o izvajanju Listine… .. v Republiki Sloveniji, od prvega poročila leta 2003 do petega 23. septembra 2019

3.4. priporočila Odbora ministrov Sveta Evrope o uporabi Listine v Sloveniji.

 

  1. PODSKUPINE – delovna skupina – predlog

4.1 priznanje nemško govoreče narodne skupnosti

4.2 Izobraževanje – vrtec, šolska vzgoja, kulturne prireditve,

4.3. MEDIJI za podporo nemško govoreči etnični skupini

 Obrazložitev izhaja iz omenjenih dokumentov, ki zahtevajo  priznanje, izobraževanja in  dostop do medijev –  vsebina priporočil za nujne ukrepe s strani Sveta Evrope

 

  1. 5. PODSKUPINA za PRIZNANJE

5.1 priznanje

   – nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji

   – nemški jezik kot tradicionalni avtohtoni manjšinski jezik

   – Okvirni pogoji za izvajanje priporočil Sveta Evrope

 

5.2. Izhodišče Člen 7 Evropske listine….

5.3. Prva točka NAČRT v 20. TOČKAH … Priznanje  avtohtone nemške narodnosti in jezika v slovenskem pravnem sistemu

5.4. Podskupina bi morala vključevati tudi ustavnega in mednarodnega pravnika za manjšinska vprašanja iz Slovenije ter strokovnjaka za to področje iz Sveta Evrope

 

  1. IZOBRAŽEVANJE

       (Točka 7-13 načrta v 20. točkah)

6.1 Dvojezični vrtec – poseben predlog za Maribor  je že pripravljen, potrebna je le odobritev-soglasje ministrstva  in financiranje 

6.2 Dvojezična obvezna osnovna šola – že zdaj začet  priprave pedagoškega kadra  in učno gradivo v nemščini za nižjo stopnjo – sodelovanje z avstrijskim šolskim sistemom (mednarodna šola Mariboru in dvojezična šola na Koroškem)

6.3 Brezplačni jezikovni tečaji za pripadnike nemško govoreče etnične skupine (nemške narodne skupnosti) vseh avtohtonih območjih, kjer že obstajajo kulturna društva

6.4 Manjšinske kulturne ustanove – značilnosti avtohtone manjšine, kulturna tradicija, avstrijska čitalnica v Mariboru, predavanja, razstave,

6.5 Raziskovalno delo o avtohtonih jezikih na teritorialnem območju, njihovih kulturnih ustvarjalcih skozi zgodovino, običajih in tradicionalnih  praznikih

  1. MEDIJI

     7.1 TISKANI MEDIJI MANJŠINE  – časopisi, knjige

     7.2 RTV oddaje v nemščini

    7.3 RTV-programi, ki poročajo o nemški manjšini (stran 4. Poročila o Sloveniji – obveznost RTV SLO, da poroča o vseh kulturah v Sloveniji) 

     7.2.1 Razširitev manjšinskega programa ORF tedenski program Dober dan Štajerska na  nemško govorečo narodnostno skupnost v Sloveniji, ki jo potem predvaja tudi SLO RTV

7.2.2. Sodelovanje s slovensko manjšino na avstrijskem Štajerskem

7.2.3 Podpora internetnim medijem obeh manjšin na obeh straneh meje

7.4. Medijska promocija sobivanja in zaznavanja javnosti v množičnih medijih

7.5 Medijsko poročanje o kulturnih dogodkih nemško govoreče etnične skupine (narodne skupnosti) v Sloveniji

7.6 odločno nasprotovanje medijev  izražanju nestrpnosti, stigmatizaciji in zaničevalnim izjavam  v množičnih medijih – uredniška naloga javnih medijev

IMPRESSUM:

e-mail: STEIERMARK.STAJERSKA@GMAIL.COM
Urednik: Jan Schaller
Neodvisni avtorski projekt Kulturnega društva
nemško govorečih žena »Mostovi«, Maribor
Davčna štev. 31414389
Registracija, datum vpisa 01.12.2000

Objavljeni prispevki na spletni strani Steiermark-Stajerska.com  izražajo stališča podpisanega avtorja oz. redakcije in niso vedno tudi uradna  stališča sponzorjev spletne strani. 

SPONZOR:

© 2022. Vse pravice pridržane

Priloga-3