Pojasnila h kulturnemu

sporazumu sprejetem med vladama Republike Slovenije in Republike Avstrije o sodelovanju na področjih kulture, izobraževanja in znanosti.

Slovensko dopolnilo 15. člena sporazuma:  .Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BATKIZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. februarja 2002.Št. 001-22-9/02,  Ljubljana, 25. februarja 2002

ima dopolnitev:  

V 15. členu sporazuma, skladno z interpretativno izjavo, omenjeni “pripadniki nemško govoreče etnične skupine“ uživajo pravice po 61. členu Ustave Republike Slovenije.
V nemškem besedilu 15. člena sporazuma je besedna zveza “pripadniki nemško govoreče etnične skupine“ zapisana kot “ der Angehörigen der deutschsprachigen Volksgruppe in Slowenien.«

Dodan je  torej tekst…in Slowenien… v Sloveniji, ki ga v slovenski verziji  ni.

V nemški verziji ni omejitev  nemškogovoreče manjšine v Sloveniji na 61. člen ustave Republike Slovenije, ki pravi

 

  1. Člen. (izražanje narodne pripadnosti). Vsakdo ima pravico, da svobodno izraža pripadnost k svojemu narodu ali narodni skupnosti, da goji in izraža svojo kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo.

Zanimivo je, da se  v slovenski verziji  v sporazumu ne sklicujejo tudi  na 62. člen slovenske ustave, ki govori o pravici do uporabe svojega jezika.

  1. Člen. (pravica do uporabe svojega jezika in pisave). Vsakdo ima pravico, da pri uresničevanju svojih pravic in dolžnosti ter v postopkih pred državnimi in drugimi organi, ki opravljajo javno službo, uporablja svoj jezik in pisavo na način, ki ga določi zakon.

 

 

 

IMPRESSUM:

e-mail: STEIERMARK.STAJERSKA@GMAIL.COM
Urednik: Jan Schaller
Neodvisni avtorski projekt Kulturnega društva
nemško govorečih žena »Mostovi«, Maribor
Davčna štev. 31414389
Registracija, datum vpisa 01.12.2000

Objavljeni prispevki na spletni strani Steiermark-Stajerska.com  izražajo stališča podpisanega avtorja oz. redakcije in niso vedno tudi uradna  stališča sponzorjev spletne strani. 

SPONZORJA:

© 2022. Vse pravice pridržane

Priloga-3