28. aprila, 2022 v Listina Sveta Evrope

Območje nemško govorečega prebivalstva na Spodnjem Štajerskem v času Avstro-Ogrske monarhije

Mießtal – slovensko  Mislinjska dolina,  je bila do 1918 del avstrijske Koroške in ne  Štajerske

Übermurgebiet – Prekmurje, je bilo  do leta 1918 sestavni del Ogrskega dela Avstro -Ogrske monarhije

IMPRESSUM:

e-mail: STEIERMARK.STAJERSKA@GMAIL.COM
Urednik: Jan Schaller
Neodvisni avtorski projekt Kulturnega društva
nemško govorečih žena »Mostovi«, Maribor
Davčna štev. 31414389
Registracija, datum vpisa 01.12.2000

Objavljeni prispevki na spletni strani Steiermark-Stajerska.com  izražajo stališča podpisanega avtorja oz. redakcije in niso vedno tudi uradna  stališča sponzorjev spletne strani. 

SPONZOR:

© 2022. Vse pravice pridržane

Priloga-3