Kaj pomenijo izrazi

Kaj je etnična skupina?

Beseda etnična skupina na splošno označuje etnično skupino, v ožjem pomenu  besede manjšina, znotraj ene državi, natančneje posamezno etnično skupino znotraj večnarodne države (multietnična država).

Kaj pomeni manjšina?

Manjšina (angleško Minority je politično-sociološki temeljni pojem, ki se nanaša na razmerja med različnimi deli celote, tj. o razmerju med “vsi”, “mnogi” in “nekaj”-manjšina

Kaj je etnična manjšina?

Etnične manjšine so etnične skupine, ki živijo kot manjšina na ozemlju neke  države. Kot del državljanov, ki živijo v neki državi,  se manjšina od ostalega prebivalstva razlikuje po več značilnostih, kot so drugačnem jezik od uradnega, po kulturi,  lahko pa tudi po veri.

Kako  nastane manjšina?

Avtohtone, narodne ,jezikovne manjšine nastajajo z razmejitvijo meja  med državami, skozi zgodovino . Območja s slovensko manjšino v Avstriji in Italiji tvorijo tisto, kar je ostalo od  nekdaj skupnega slovenskega  ozemlja, ki je nekoč segalo precej dlje proti zahodu in severu.

Kaj  razumemo, pojmujemo pod manjšino?

Manjšine so večinoma številčno majhne skupine prebivalstva, ki se razlikujejo od večinskega prebivalstva in/ali od prevladujočega dela družbe, kot na primer po etničnih, verskih in/ali drugih kulturnih značilnostih, ki so drugačne od večine prebivalstva in/ali od prevladujočega dela družbe.

Kaj pomeni zaščita manjšin?

Zaščita manjšin je pojem iz ustavnega in mednarodnega prava, ki se nanaša na svobodo in enakost manjšine ter njihovo zaščito pred diskriminacijo.

Kakšne pravice imajo manjšine?

Ena od osrednjih nalog sodobne ustave je posebno pravno varstvo-zapčita manjšin v državi. Pripadnike etnične, jezikovne, verske  manjšine je treba zaščititi pred diskriminacijo.

Priznane manjšine v Avstriji imenujemo etnične skupine(Volksgruppen), ki so priznane v posameznih zveznih deželah.  Slovenska na Koroškem in Štajerskem, hrvaška, madžarska na Gradiščanskem, romska,  češka in slovaška etnična skupina na Dunaju.

 

Romi in Sinti živijo v Avstriji že od 15. stoletja, predvsem v vzhodnih avstrijskih deželah, kot so Gradiščanska, Dunaj in Spodnja Avstrija.

 

Kakšna je razlika med Romi in Sinti?

Pripadniki manjšine, ki so se večinoma naselili v Zahodni in Srednji Evropi, se imenujejo povečini kot  “Sinti”, “Romi” pa  večinoma živijo v državah vzhodne in jugovzhodne Evrope. Zunaj nemško govorečega območja se ‘Romi’ uporablja kot ime za celotno manjšino.

 

Kolikšen je delež manjšin v celotnem prebivalstvu Avstrije?

Vse priznane manjšine v Avstriji: Slovenci, Hrvati, Romi, Madžari, Čehi in Slovaki predstavljajo  skupaj manj kot 1 % celotne populacije. Pri popisu leta 2001 se je od skupno 8,9 avstrijskih državljanov  120.000 opredelilo za eno od priznanih, uradnih manjšin v Republiki Avstriji.

 

 

 

IMPRESSUM:

e-mail: STEIERMARK.STAJERSKA@GMAIL.COM
Urednik: Jan Schaller
Neodvisni avtorski projekt Kulturnega društva
nemško govorečih žena »Mostovi«, Maribor
Davčna štev. 31414389
Registracija, datum vpisa 01.12.2000

Objavljeni prispevki na spletni strani Steiermark-Stajerska.com  izražajo stališča podpisanega avtorja oz. redakcije in niso vedno tudi uradna  stališča sponzorjev spletne strani. 

SPONZOR:

© 2022. Vse pravice pridržane

Priloga-3